Dobro došli u sekciju Privatnost Korisnika, Moja beba internet prezentacije. Pristupom i kupovinom proizvoda i usluga sa našeg sajta slažete se sa dole navedenim uslovima i pravima:

Privatnost korisnika

Moja Beba štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. Moja Beba se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja veb usluga, te da privatne podatke neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, bez prethodne konsultacije sa korisnikom. Svi zaposleni i poslovni partneri imaju obavezu držanja privatnih podataka korisnika u tajnosti.

Moja Beba se obavezuje da ce čuvati privatnost korisnika u najvećoj mogućoj tajnosti, osim u slucaju teškog kršenja pravila Moja Beba vebsajta ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Moja Beba zadržava puna pravo da bez prethodne najave povremeno promeni ili modifikuje pravila. O važnim promenama i dopunama Moja Beba može obavestiti sve korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na websajtu.

Reklamacije

Naša politika reklamacije je jednostavna. Da bi se ispunilo pravu na reklamaciju neophodno je priložiti neispravnan proizvod sa svom dokumentacijom, ambalažom i kopijom računa (priznanice od kurir službe) kojm se potvrđuje kupovina datog proizvoda. Uz to je neophodno obrazložiti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera u servisu.Zamena proizvoda i delova pre proverene ispravnosti nije moguća, ukoliko drugačije nije navedeno. Reklamirani (neispravni) proizvod poslati propisno upakovan u kartonsku ambalažu. Sve navedene reklamacije ukoliko je proizvod bio neadekvatno upakovan ili oštećen tokom transporta neće biti uzete u obzir nego će biti vrećene pošiljaocu o njegovom trošku.Garancija prestaje da važi ako se ustanovi da se proizvod pokvario, oštetio usled nepravilnog rukovanja, neadekvatnim raspakivanjem, skladištenjem ili korišćenjem, da je proizvod korišćen izvan normi predviđenim od strane proizvodača za taj model, da je ugradnju, opravku ili prepravku vršilo za to neovlašćeno lice, da je razlog nefunkcionisanja potrošni materijal (baterija itd).Moja Beba ne odgovara za podatke na računaru, HDD-u ili bilo kojem uređaju koji služi za smeštanje podataka.Troškove prevoza nastale transportom proizvoda do lokacije servisa snosi KUPAC, kao i POVRAĆAJ istih. Ukoliko se proizvod na servisu proglasi ispravnim, servis će se naplatiti po važećem cenovniku.Moja Beba se obavezuje da će reklamirani prizvod popraviti u roku od 15. dana ili će isti zameniti novim. Ukoliko se roba ne podigne u roku od 60 dana od dana reklamacije, Moja Beba ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnički profil

Prilikom formiranja korisnickig profila vi unosite određene nama bitne informacije. Takode vaš korisnički profil se upotpunjuje informacijama o prethodnim kupovinama i željenim proizvodima. Još jednom napominjemo da su vaši podaci strogo čuvani i bezbedni.

To Top